Hotel KR

Subtilte
Tahun

2010

Lokasi

Yogyakarta

Luas Lantai

14.720 m²

Jumlah Kamar

177 Kamar

Tinggi Bangunan

8 Lantai 2 Rubanah

Klien

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta

Category
Hotel & Apartemen

Hotel Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta